Home

Geen Koningsdag 2021

Weer geen ouderwetse Koningsdag zoals we gewend zijn.

Gelukkig hebben we nog wel iets voor de jongeren en ouderen kunnen organiseren om toch deze dag aandacht te geven.

Aangezien we weinig kosten hebben wordt er geen contributie opgehaald of afgeschreven dit jaar. Mocht u toch de contributie a 7,50 euro over willen maken en de activiteiten van nu en later willen steunen dan mag dat op
rekening nummer NL86RABO 0314118845 of via de QR-code.

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Volg ons ook op Facebook